Новини и събития

 


04 . 07 . 2023       TЪЖНА НОВИНА10.01.2023

 

ПРОТОКОЛ
           БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФИЗИОЛОГИЧНИ НАУКИ

        Международна конференция в гр. Стара Загора

   30 октомври – 1 ноември 2022г.

Връзка:ПРОТОКОЛ БДФН

08.12.2022

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„Physiology in Focus 2023“ 

Талин, Естония  на 14 – 16 септември 2023г.

Връзка към събитието:    Physiology in Focus 2023

Връзка към информационен материал:SPS-FEPS 2023

06.12.2022

 

Проектопредложение за

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФИЗИОЛОГИЧНИ НАУКИ

Връзка:УСТАВ-ПРОЕКТ

 

14.11.2022

СЪОБЩЕНИЕ

НА

Ръководството на Софийски градски клон на Българското
дружество по физиологични науки

Уважаеми колеги, събранието на 21.10 .2022 бе проведено и протоколирано.

Повече информация на страницата: НОВИНИ “ СОФИЙСКИ КЛОН НА БФД“

 

19.10.2022

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО

ДРУЖЕСТВО ПО ФИЗИОЛОГИЧНИ НАУКИ

30 октомври – 1 ноември 2022г.

 

Хотелски комплекс „АРМИРА”,Старозагорски минерални бани

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Доц. д-р Катерина Стамболиева

Членове:

Проф.д-р Анна Толекова,дм

Доц. д-р Надежда Бочева

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Председател: проф. д-р Рени Калфин

Членове:

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.

Доц. д-р Галя Ставрева

Доц. д-р Мария Антонова

 

Връзка (линк):  НАУЧНА ПРОГРАМА

 

   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ДОКЛАДИ

  Устни доклади  – времето за представяне да е съобразено, така че да има
 5мин. за въпроси и дискусия.

  Постерни табла :

  – ориентация – „портрет”;
  – размери на постера – 700 х 1000 мм;
  – минимален размер на шрифта – 18 pt

    Постерите трябва да бъдат предадени на организаторите в първия ден на
  мероприятието.

 

ТАКСА УЧАСТИЕ:

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО                               50 лв.

ЗА НЕЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО                         60 лв.

ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ                           20 лв.

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА УЧАСТИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО БАНКОВ ПЪТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20.10.2022г.

Основание за плащане, посочвате  трите си  имена.

БАНКОВА СМЕТКА:

Институт по невробиология

Райфайзен банк

BICRZBBGSF

IBAN BG30RZBB91553120037512

 

   НАСТАНЯВАНЕ

Връзка (линк):    ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – “АРМИРА“

 

  Информация относно настаняването изпращайте на е-мейл адрес:office@inb.bas.bg  не по-късно от   20.10.2022.

  В мейла посочете:

  • ИМЕ, ФАМИЛИЯ на настанените,
  • вид стая/студио/вила/апартамент,
  • брой нощувки
  • начин на плащане – по банков път на горепосочената банкова сметка или в брой при настаняване.

  При плащане по банков път като основание за плащане посочвате три имена на настанените.

 

12.10.2022

Българско дружество по физиологични науки – Софийски градски клон

ПОКАНА

Ръководството на Софийски градски клон на Българското
дружество по физиологични науки свиква събрание на
членовете на СГК, което ще се проведе на 21.10.2022 г (петък)
от 14:30 ч., присъствено в залата на Института по невробиология,
ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 23. За тези, които поради
някакви причини не могат да присъстват на събранието, ще се
осигури възможност за отдалечено включване.

 

03.10.2022
 
    На 03.10.2022 г. в присъствието на членове на семейството, колеги, представители на Катедрата по физиология и патофизиология при Медицинския университет – София, Софийския градски клон на Българското дружество по физиологични науки и Института по невробиология, БАН беше открита паметната плоча на видния български физиолог проф. д-р Начо Начев на ул. „Свиленица“ в гр. София.

 


28 . 10 . 2021

 


17 . 03 . 2020        Т Ъ Ж Н А     Н О В И Н А         

 
Nekrolog_M

 

Уважаеми колеги , информацията за предишни сесии на Софийския клон на БДФН е преместена в Архив на Софийски градски клон.Scientific meeting Sofia 23 november 2018 – ABSTRACTS
Scientific meeting Sofia 23 november 2018 – Oral Presentations
Liliya Vitanova.
Petia Kupenova, Elka Popova, Veselina Mihaylova
Borislav Angelov, Boris Kadinov, Aleksandar Shkondrov
Borislav Assenov, Petia Peneva, Daniela Pechlivanova, Stela Georgieva, Elena Dzhambazova, Petar Todor
Peter Raychev
Natasha Ivanova, Lidia Kortenska, Jana Tchekalarova
Tsveta Stoyanova, Zlatina Nenchovska, Natasha Ivanova, Lidia Kortenska, Rumiana Mitreva, Jana Tchekalarova
Scientific meeting Sofia 3 november 2017 – ABSTRACTS
Scientific meeting Sofia 03 november 2017 – Oral Presentations
Daniel Ivanov, Eleonora Dencheva, Palmena Angelova, Mihail Tsonev,Todor Dimitrov.
Daniela Pechlivanova, Milena Nikolova, Strachil Berkov, Alexander Stoynev
Peter Raychev
Anastasios Papageorgiou, Lubomir Traikov,Elena Dzhambazova,Radka Hadjiolova, Julia Petrova
Tsveta Stoyanova, Elena Dzhambazova, Daniela Pechlivanova, Jana Tchekalarova