Членски внос

Членският внос за Дружеството по физиологични науки, поради връзката му с минималната работна заплата за страната се определя така по години:

  • Членски внос за 2016 година – 21 лв ( за пенсионери 10.50 лв.)
  • Членски внос за 2015 година – 19. 40 лв ( за пенсионери 9.70 лв.)
  • Членски внос за 2014 година – 18. 60 лв ( за пенсионери 9.30 лв.)
  • Членски внос за 2013 година – 17. 40 лв ( за пенсионери 8.70 лв.)
Призовават се членовете на Софийския клон на Физиологичното дружество, редовно да изплащат членския си внос.