Членове на ръководството

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ФИЗИОЛОГИЧНИ НАУКИ

 

Председател

 

Професор д-р Рени Калфин

Директор на Институт по невробиология – БАН

Ул. „Акад. Г. Бончев” № 23, 1113 София

Служебен телефон:(+359 02) 979-2378 / 2164

E-mail: reni_kalfin@abv.bg

Членове

 

St_KostПрофесор д-р Стефан Костянев, д.м.н

Катедра по патологична физиология, Медицински университет – Пловдив

Бул. „Васил Априлов” № 15A, 4002 Пловдив

Служебен телефон: (+359 32) 602 593

E-mail: kostian@plovdiv.techno-link.com

 

doc_Zlat_Stoqn.Професор д-р Златислав Стоянов Димитров , д.м.н

Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет – Варна

Ул. „М. Дринов” № 55, 9 000 Варна

Служебен телефон: (+359 52) 677 069

E-mail: zsd@mu-varna.bg

 

Boj_DimitrovПрофесор д-р Божидар Димитров , д.м.н

/Институт по психология – БАН/

 

E-mail: bozhidardi@gmail.com

 

 

H_GagovПрофесор д-р Христо Гагов

Биологически факултет ,Катедра по Физиология на животните и човека , СУ  „Св.Климент Охридски“

Служебен телефон: (+359 02) 8167 311

E-mail: hgagov@abv.bg

 

p-gatevДоцент д-р Пламен Гатев, д.м.

Институт по невробиология, БАН

Ул. „Акад. Г. Бончев” № 23, 1113 София

Служебен телефон: (+359 02)  979 2170

E-mail: pgatev@yahoo.com

 

p-gatevДоцент д-р Анна Толекова , д.м.

Тракийски университет ,Медицински факултет

ул. „Армейска“ 11, Стара Загора, 6000, България,

Служебен телефон: (+359 042)  664 318

E-mail: annatolekova@yahoo.com

 

brusevaДоцент д-р Боряна Русева, д.м.

Медицински университет-Плевен ,Факултет „Медицина“ , Катедра „Физиология и патологична физиология“

ул. „Св. Климент Охридски“ 1, 5800  Плевен

Служебен телефон: (+359 064) 884 221

E-mail: ruseva.bk@mail.bg

 

Uri_NyagolovДоцент д-р Юри Няголов, д.м.

Катедра по физиология,Медицински Факултет,Медицински Университет – София

ул. Г. Софийски № 1, 1431 София

E-mail: nyagolv@abv.bg

 

jul_nikДоцент д-р Юлия Николова, д.м.

Катедра по  физиология, Медицински университет – Пловдив

Бул. „Васил Априлов” № 15A, 4002 Пловдив

Служебен телефон:(+359 032) 602 418

E-mail: junikol@yahoo.com

 

 Касиер:

ro_tashevДоцент д-р Роман Ташев д.м.

Институт по невробиология, БАН

Ул. „Акад. Г. Бончев” № 23, 1113 София

Служебен телефон:(+359 02)  979 3703

E-mail: roman@bio.bas.bg