Ръководство

 

                  sof_gradski klon

                         Ръководство на Софийски градски клон

 

Име

Институт / Университет

Длъжност в ръководството

Електронна
поща

 

 

 

 

1.Проф. д-р Елена Джамбазова
 СУ „Св.Климент Охридски“– Медицински факултет

Председател

elena.dzambazova@abv.bg

 

2.Гл.ас. д-р Милена Михайлова

Българска академия на науките -Институт по невробиология

 

milenski_vis@abv.bg

3.Гл.ас. д-р Рене Милева

 Университетската катедра по физиология-Медицински Факултет

 

r_mileva@abv.bg

4.Гл. ас. д-р Полина Матеева

Българска академия на науките -Институт по невробиология

 Секретар

mateeva_p@abv.bg

5.Гл.ас. д-р Борис Кадинов

Българска академия на науките -Институт по невробиология

 Касиер

kadinovb@gmail.com

kadinovb@bio.bas.bg