Редовни срещи на дружеството 2009-2016

2016


 Научна сесия 19.02 – 20.02.2016 г.

Институт по невробиология – БАН 

   INB     Софийският градски клон на Българското дружество по физиологични науки проведе Научна сесия,  19.02 – 20.02.2016 г. в Института по невробиология на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 23. На Научната сесия се представиха текущи разработки и резултати от колеги, докторанти и студенти интересуващи се от физиология.
   Ръководството на Софийския клон на Дружеството по физиологични науки  издаде сертификат за участие на всеки участник с доклад.

 

Scientific meeting Sofia 9 februari 2016 – ABSTRACTS

 

 

Scientific meeting Sofia 9 februari 2016 – Oral Presentations

 

Maria Lazarova, Reni Kalfin.
Elka Popova, Petia Kupenova. 
Rene Mileva-Popova, Nina Belova.
Irena Mihaylova.
Zlatina  Nenchovska,  Dimitrinka  Atanasova,  Milena  Atanasova,  Lidia Kortenska,  Miroslava  Stefanova,  Liana  Alova, Nikolai  Lazarov, Jana Tchekalarova.
 Daniela  Pechlivanova,  Kiril  Petrov,  Rumiana  Mitreva,  Zlatina Nenchovska, Alexander Stoynev.

 

2010


 Заседание, юни 2010

 

На 11.06.2010 г. от 14.30 ч. в заседателната зала, намираща се в бл 23 на БАН (2 етаж) ще се проведе сбирка на Софийски градски клон на Българското дружество по физиологични науки .

Дневен ред:

1.  К. Грънчарска, Н. Пенчева, А. Стоилов: Компютъризирана алгометрия за оценка на дълбока тъканна болка

2. А. Василев, А. Крумов: Зрение и енергоспестявящи крушки

3. Н. Бочева, С. Стефанов: „Как възрастта променя зрителното възприятие на сложни
движения“
4. Прием на нови членове

Желаещите да станат членове на дружеството трябва да имат препоръка от двама души, членове на дружеството.

Изпращам като приложения списъците и данните за членовете на дружеството по звена. Моля всеки, който иска да добави или коригира данни, да ми изпрати обратно файловете с поправките. Тези списъци ще бъдат качени на сайта на дружеството.

П. Купенова

 2009


 Заседание, октомври 2009

На 13.10.2009 г. (вторник) от 15 ч. в заседателната зала на Института пo невробиология на БАН (ул. “Акад. Бончев, бл. 23, ет. 2) ще се състои сбирка на Софийски градски клон на дружеството по физиологични науки.

Дневен ред:

1)     Информация за международни конференции и българските доклади, представени на тях.

Ø      ECVP 2009

–        D. Mitov, C. Totev, K. Racheva and I. Hristov : “Detection of
second-order Gabor patterns of different lengths, widths and spatial
frequencies”

–        A. D. Kurtev, M. Harrison, J. Peachey, J. A. Stewart: “The effects of hyperbaric
oxygen on the human retinal standing potential”

–        N.Bocheva: “Local and global integration of direction information in
constant and varying direction displays”

Ø      ECEM 2009

–  Borisova S., Grigorova, V., Bock O. „Direction coordination between saccades and arm movements in adaptation to visual target displacement „.

2) Обсъждане на Web страницата на Софийски градски клон на дружеството по физиологични науки

3) Приемане на нови членовe

Забележка: желаещите да станат членове на дружеството да подготвят писмена молба

 

От ръководството на Софийски градски клон на дружеството по физиологични науки