Новини

14/11/2022

 Протокол от  събранието на  ръководството на Софийски градски клон на Българското
дружество по физиологични науки на 21.10.2022

 

Връзка:ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕТО

11/10/2018

INB

Научна сесия 23.11.2018

Институт по невробиология – БАН

Уважаеми колеги,

Софийският градски клон на Българското дружество по физиологични науки организира Научна среща, която ще се състои на 23.11.2018 г. (петък) в Заседателнaтата зала на Института по невробиология на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 23, от 14:00 ч.

На Научната среща могат да се представят текущи разработки и резултати или кратки обзори от колеги, докторанти и студенти интересуващи се от физиология. Времето за представяне на мултимедийна презентация ще е 10 минути + 5 минути за въпроси, ако има такива.

Моля всички интересуващи се да изпратят абстракти, които да отговарят на изискванията по-долу, на mateeva_p@abv.bg , в срок до 16.11.2018 г.

Изискванията за абстракта са:

Език: Английски и български език

Вид и размер на шрифта: TNR 12

Обем: Приблизително 250-300 думи, Justify

Структура: Заглавие, автори, участваща организация, текст на резюмето

Заглавие: Bold, Caps Lock, Center

Автори: Bold, Center – Пълно изписване на име и фамилия

Организация: Italic , Center

Разстояние между заглавието и авторите и авторите и участващата организация – 1 ред.

Ръководството на Софийския клон на Дружеството по физиологични науки ще издаде сертификат за участие на всеки участник с доклад. Абстрактите от Научната сесия ще бъдат включени в малка книжка и качени на сайта на Българското дружество по физиологични науки и достъпни онлайн.

На срещата ще се приемат и нови членове. Желаещите трябва да представят молба за членство и две препоръки от членове на Българското дружество по физиологични науки.

С уважение:

Полина Матеева Секретар на „БДФН – Софийски клон“

09/22/2016

INB

Научна сесия 25.11.2016 г.

Институт по невробиология – БАН

 Уважаеми колеги,

 Софийският градски клон на Българското дружество по физиологични науки организира Научна среща, която ще се състои на 25.11.2016 г. (петък) в Заседателнтата зала на Института по невробиология на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 23, от 14:00 ч.

На Научната среща могат да се представят текущи разработки и резултати или кратки обзори от колеги, докторанти и студенти интересуващи се от физиология. Времето за представяне на мултимедийна презентация ще е 10 минути + 5 минути за въпроси, ако има такива.

Моля всички интересуващи се да изпратят абстракти, които да отговарят на изискванията по-долу, на mateeva_p@abv.bg , в срок до 10.11.2016 г.

Изискванията за абстракта са:

Език: Английски и български език

Вид и размер на шрифта: TNR 12

Обем: Приблизително 250-300 думи, Justify

Структура: Заглавие, автори, участваща организация, текст на резюмето

Заглавие: Bold, Caps Lock, Center

Автори: Bold, Center – Пълно изписване на име и фамилия

Организация: Italic , Center

Разстояние между заглавието и авторите и авторите и участващата организация – 1 ред.

  Ръководството на Софийския клон на Дружеството по физиологични науки ще издаде сертификат за участие на всеки участник с доклад. Абстрактите от Научната сесия ще бъдат включени в малка книжка и качени на сайта на Българското дружество по физиологични науки и достъпни онлайн.

На срещата ще се приемат и нови членове. Желаещите трябва да представят молба за членство и две препоръки от членове на Българското дружество по физиологични науки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 С уважение:

 Полина Матеева                                                                                          Секретар на  „БДФН – Софийски клон“                                

11/12/2015

 Научна сесия 19.02 – 20.02.2016 г.

Институт по невробиология – БАН 

   INB     Софийският градски клон на Българското дружество по физиологични науки организира Научна сесия, която ще се състои на 19.02 – 20.02.2016 г. в Института по невробиология на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 23. На Научната сесия могат да се представят текущи разработки и резултати или кратки обзори от колеги, докторанти и студенти интересуващи се от физиология.
   Ръководството на Софийския клон на Дружеството по физиологични науки ще издаде сертификат за участие на всеки участник с доклад.

 Моля тези, които биха желали да представят своята работа, да изпратят заявки за доклади (заглавие, автори, кратко резюме) на elena.dzambazova@abv.bg или на mateeva_p@abv.bg, в срок до края на месец януари 2016 г.

 

09/09/2015

  • Припомняме ви, че Софийският клон може да подпомогне финансово млади учени и докторанти за участие в конгреса. Моля желаещите да получат финансова подкрепа да  изпратят съобщение до доц. Надежда Бочева  nbbocheva@hotmail.com с кратки данни за тях и за участието им в конгреса. Размерът на финансовата помощ ще зависи от броя на подадените заявления.
  •  Редовна среща на ръководството на физиологичното дружество на 16.09.2015 в Института по невробиология – БАН в 13:30 часа.Колегите които не са си платили членския внос се замолват  да го направят на събирането.

От ръководството на Софийския клон