ICCPB ‘2015

ICCPB ‘2015

От 23 до 28 август 2015 се състоя конгреса по Сравнителна физиология и биохимия – ICCPB ‘2015,  в Краков, Полша.

Брошура ICCPB_2015

 www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl