Конгрес FEPS ‘2015

FEPS 2015
 От 26 до 29 август 2015 се състоя конгреса на Федерацията на европейските физиологични дружества- FEPS в Каунас, Литва.

www.feps2015.org

Брошура FEPS Newsletter

 

Poster printing