Архив

Scientific meeting Sofia 25 november 2016 – ABSTRACTS

Scientific meeting Sofia 25 november 2016 – Oral Presentations
Alexander G. Dimitrov.
Vladimir G. Dimitrov,Alexander G. Dimitrov,Todor I.Arabadzhiev,Nonna A. Dimitrova
Athanasia-Faidra T. Katsiou, Dimitrios D. Samaras, Christos D. Samaras, Vasileios P. Stamatopoulos, Nikolaos S. Statharakos, Christos D. Papageorgiou
Anelia Zasheva, Silviya Abarova, Boris Tenchov
Momchil Kostov, Elka Popova, Petia Kupenova
Stella Zaharinova, Silviya Abarova, Lyubka Tancheva, Svetlana Stoeva,Tamara Pajpanova, Rumiana Koynova, Boris Tenchov
Hristina Angelova, Daniela Pechlivanova, Elena Dzhambazova, Boycho Landzhov.
Daniela Pechlivanova, Ekaterina Krumova, Nedelina Kostadinova, Jeny Miteva-Staleva, Alexander Stoynev
Polina Goranova, Zlatina Nenchovska, Rumiana Mitreva, Lidia Kortenska,Milena Atanasova, Jana Tchekalarova
Natasha Ivanova, Dimitrinka Atanasova, Nikolai Lazarov, Milena Atanasova, Jana Tchekalarova

Scientific meeting Sofia 9 februari 2016 – ABSTRACTS
Scientific meeting Sofia 9 februari 2016 – Oral Presentations
Maria Lazarova, Reni Kalfin.
Elka Popova, Petia Kupenova.
Rene Mileva-Popova, Nina Belova.
Irena Mihaylova.
Zlatina Nenchovska, Dimitrinka Atanasova, Milena Atanasova, Lidia Kortenska, Miroslava Stefanova, Liana Alova, Nikolai Lazarov, Jana Tchekalarova.
Daniela Pechlivanova, Kiril Petrov, Rumiana Mitreva, Zlatina Nenchovska, Alexander Stoynev.

Dear Colleagues,

It is my pleasure to inform you that the web site for FEPS Paris 2016 Congress is now online: http://www.feps2016.org/

You may also reach the congress web page through the FEPS web site: www.feps.org.Please note that deadline for abstract submission is 15th February 2016. I would be grateful if you could kindly forward this message to members of your national society.

Thank you and look forward to seeing you in Paris in June.

Best Wishes

Prof. Dr. Bayram Yılmaz
FEPS Secretary General

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО

                      от генералния секретар на FEPS
                            Prof. Dr. Bayram Yılmaz 

FEPS Congratulates XIth Congress of the Bulgarian Physiological Society

!!!! ВАЖНО !!!!

Уважаеми колеги,Тези от вас, които биха желали да получат сертификат за участие в XI-тия конгрес по физиология, трябва да напишат на доц. Благой Маринов:
bmarinov@pathophysiology.info
Желателно е да изпратят и регистрационния си номер за конгреса.

Проверка за сертификат може да се извърши на адрес:

http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/bdfn_bg_cert

и за чуждоговорящи на:

http://www.meduniversity-plovdiv.bg/en/bdfn_en_cert

На 11.10.2015 на редовно заседание на XI Конгрес по физиологични науки бе избрано ново ръководство на БДФН.
Повече…
Също бе избрано и ново ръководство на Софийски градски клон на БДФН.

Решение на Ръководството на БДФН на 06.10.2015 , относно награждаване на членове на дружеството:

РЕШЕНИЕ

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ

В ПАМЕТ И ПО СЛУЧАЙ 80 ГОДИШНИНАТА НА ВИДНИТЕ

 БЪЛГАРСКИ ФИЗИОЛОЗИ А. ГИДИКОВ, А. ПЕНЧЕВ И С. БЕЛЧЕВА

 

Организирана от Софийски градски клон на Българското дружество по физиологични науки, съвместно с Катедрата по физиология на МУ-София, Института по биофизика на БАН и Института по невробиология на БАН

27 май 2009г. София

 

ГАЛЕРИЯ

 

ПРОГРАМА

 

 

9.30 – 11.00 – Откриване. Представяне на живота и научните приноси на

А. Гидиков, А. Пенчев и С. Белчева и развитието на научните направления,

създадени и ръководени от тях.

Председатели: Н. Радичева, А. Василев

 

 1. Н. Радичева

А. Гидиков – живот и творчество.

 1. Л. Витанова

                За жизнения и творчески път на А. Пенчев и С. Белчева накратко.

 1. Г. Ганчев

                Управление на волеви движения под зрителен контрол  (Начални етапи в

научното изследване на регулацията на движенията в България).

 1. Л. Митова

А. Пенчев и С. Белчева – основоположници на научни направления в

електрофизиологичните изследвания на зрителната система в България.

 1. А. Куртев

                За А. Пенчев

 1. А. Василев

Антон Пенчев – учител и приятел

 

11.00 -11.15 – Кафе пауза

 

11.15 – 13.00 – Заседание на секцията по зрителна физиология и зрително

възприятие

Председатели: Л. Митова, С. Матеев

 

 1. Л. Витанова, П. Купенова

Имуноцитохимично изследване на NMDA рецептора в ретината на жаба.

 1. М. Харисън, Дж. Пийчи, Дж. Стюарт, А. Куртев

Промени в постоянния потенциал на окото при хипербарни условия.

 

 1. Е. Попова, П. Купенова

Участие на потенциал-зависимите натриеви канали в генерирането на b- и

d-вълната в електроретинограмата на жаба.

 1. Д. Митов, Ц. Тотев, К. Рачева, И. Христов

Прагове за откриване на Габорови стимули от втори порядък в зависимост

от дължината и ширината на стимулите.

 1. Н. Бочева, М. Стефанова

Фактори, ограничаващи интеграцията на информацията за посока на

движение.

 1. Б. Генова, С. Матеев и А. Хонсбайн

Време на реакция към промени на вектора на зрително движение.

 1. А. Василев, И. Иванов, М. Златкова, Р. Андерсон

Зрение със S-колбичките Връзка между структура и пространствена

сумация у човека.

 

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 

14.00 – 15.45 – Заседание на секцията по регулация на движенията и биофизика на

възбудимите структури

Председатели: А. Косев, Н. Димитрова

 

 1. Г. Димитров, Н. Димитрова

Значимост на откритите от Гидиков и Козаров терминални фази на

потенциалите на двигателните единици.

 1. М. Николова, Н.Пондев, Л. Христова, В. Волф, А. Косев

Промени във възбудимостта  на кортико-спиналния тракт предхождащи

волевите движения.

 1. Л. Христова, П. Ангелова, Вл. Димитров, А. Косев

Оценка на функционалното състояние на мускулите чрез скоростта на

провеждане на възбуждането.

 1. Ю. Душанова, Д. Филипова, Г. Николова

Алфа честотни събитийно – свързани промени при болни от

Паркинсонизъм.

 1. Т. Вукова, В. Димитров, Н. Радичева

Оценка на измененията в честотните характеристики чрез прилагане на

различни методи за анализ на извънклетъчни потенциали, предизвикани

при продължителна стимулация на изолирани жабешки мускулни влакна.

 1. Д. Стефанова

Математично симулиране от невронни аксони до периферни невропатии

и невронопатии.

 1. П. Петкова-Кирова, Р. Борисов, Д. Димитрова, Х. Гагов

Влияние на CORM-3 върху коронарна артерия от морско свинче.

 

 

15.45 – Закриване на сесията

ОТЧЕТ

За работата на Софийски градски клон на Българското дружество по физиологични науки за периода декември 2007-октомври 2011г

І. Конференции

На 27 май 2009 г. В София се проведе Юбилейна научна сесия, организирана в памет и по случай 80 годишнината на видните български физиолози Александър Гидиков, Антон Пенчев и Стефа Белчева. Сесията бе организирана от Софийския градски клон на Българското дружество по физиологични науки, съвместно с Катедрата по физиология на Медицинския университет в София, Института по биофизика на БАН и Института по невробиология на БАН,

В първото заседание на сесията бяха изнесени факти относно жизнения и творчески път на големите български физиолози и развитието на научните направления, създадени и ръководени от тях. Доклади изнесоха Проф. Н. Радичева от Института по биофизика на БАН, Проф. Л. Витанова от Катедрата по физиология на МУ-София, Проф. Г. Ганчев от Института по биофизика на БАН, Доц. Л. Митова от Катедрата по физиология на МУ-София, Доц. А. Куртев от Катедрата по физиология на МУ-София, Проф. А. Василев от Института по невробиология на БАН.

В следващите две заседания на Юбилейната научна сесия бяха изнесени научни доклади по направленията, създадени от изтъкнатите български физиолози и развиващи се успешно и до днес. На сутрешното заседание бяха изнесени доклади по зрителна физиология и зрително възприятие, а на следобедното бяха представени доклади по регулация на движенията и биофизика на възбудимите структури.

Ивформация за конференцията беше публикувана във в «Форум  медикус», както и на интернет страницата на дружеството.

Искам да изкажа специална благодарност на хората, които събраха материали и изнесоха доклади за живота и творчеството на тримата наши видни учени, така и на няколко души, които изключително активно се включиха в организацията на проявата, а именно на проф Андон Косев, проф Ангел.Василев и проф. Николина Радичева.

 

ІІ. Сбирки

 

 1. На 20 май 2008г се състоя сбирка при следният дневен ред:

 

І. Научни съобщения от членове на дружеството

 1. Г. Лютов – Роля на NO, продуциран от невроналната NO синтаза в регулацията на водната и електролитна екскреция у спонтанно хипертензивни плъхове.
 2. И. Чакалов – Магнезиева и калциева екскреция след инхибиране на невроналната NO синтаза у нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове.
 3. Ю. Йорданова, В. Колев – Централно-мозъчни механизми на преработка на сензо-моторна информация: Ефекти върху скоростта на поведенческите реакции.

 

ІІ. Приемане на нови членове на Дружеството по физиологични науки.

ІІІ. Разни

 

 1. На 13.10.2009 г. се състоя сбирка на Софийски градски клон на дружеството по физиологични науки при дневен ред:

І. Информация за ECVP 2009
и българските доклади, представени на конференциятa –
D. Mitov, C. Totev, K. Racheva and I. Hristo v : “ Detection of
second-order Gabor patterns of different lengths, widths and spatial
frequencies ” –
A. D. Kurtev, M. Harrison, J. Peachey, J. A. Stewart: “The effects of hyperbaric
oxygen on the human retinal standing potential” –
N.Bocheva: “ Local and global integration of direction information in
constant and varying direction displays ”

 

ІІ. Информация за ECEM 2009 (Southampton)
и за представения там доклад:
Borisova S., Grigorova, V., Bock O. „Direction coordination between saccades and arm movements in adaptation to visual target displacement „.

 

ІІІ. Обсъждане на Web страницата на Софийски градски клон на дружеството по физиологични науки

ІV. Приемане на нови членовe

 1. 3. На 06.2010 г. се проведе сбирка на Софийски градски клон на Българското дружество по физиологични науки при следния дневен ред:

І. Научни съобщения от членове на дружеството:

 1. К. Грънчарска, Н. Пенчева, А. Стоилов: Компютъризирана алгометрия за оценка на дълбока тъканна болка
  2. А. Василев, А. Крумов: Зрение и енергоспестявящи крушки
 2. Н. Бочева, С. Стефанов : „Как възрастта променя зрителното възприятие на сложни движения“

ІІ. Прием на нови членове

 

ІІІ.  Създаване на интернет страница на Софийски градски клон през 2009г от доц. Куртев. На страницата е представена информация за научните звена и индивидуалните членове на дружеството, архив, фотогалерия, съобщения за предстоящи събития, външни препратки.

Искам да благодаря на доц. Куртев за работата по създаване и поддържане на интернет страницата. Същевременно искам да изкажа разочарованието си от недостатъчното или липсващо сътрудничество на немалка част от членовете на дружеството за попълване на данните за отделните звена, тематиката на научните изследвания иданни за отделните членове на научните групи. Надявам се в скоро време страницата да добие своя завършен вид с актуална информация., а може би трябва да се помисли и за превеждането на информацията и на английски език.

ІV. Нови членове на дружеството

Бяха приети 13 нови члена, вкл. от нови научни звена като Лесотехническия университет в София и Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград, както и студенти, участващи активно в научноизследователска работа. Поради смяна на работни места в списъка на научните звена се добавиха и НБУ и, за кратко,  Медицинси факултет на СУ „Климент Охридски”.

 

 

03.10.2011                      Председател на Софийски градски клон:      доц. П Купенова