АРХИВ
2015

LogoXI Национален конгрес по физиологични науки ‘2015Logo_bg_oval

От 9 до 11 октомври 2015 год. в Пловдив се проведе XI-ят национален конгрес на Българското дружество по физиологични науки, в което членуват физиолози и патофизиолози от цялата страна – преподаватели от медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора, научни сътрудници в институтите на Българската академия на науките и др. Конгресът се проведе под патронажа на ректора на Медицинския университет в Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

test pld 2   ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА
 

FEPS ‘2015
Европейската федерация на дружествата по физиологични науки – 2015
FEPS 2015
От 26 до 29 август 2015 се състоя конгреса на Федерацията на европейските физиологични дружества- FEPS в Каунас, Литва.

www.feps2015.org

Брошура FEPS Newsletter

Poster printing
ICCPB ‘2015

От 23 до 28 август 2015 се състоя конгреса по Сравнителна физиология и биохимия – ICCPB ‘2015, в Краков, Полша.

Брошура ICCPB_2015

www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl
2013

Международен  изследователски проект  на Институт по невробиология – БАН

LogoCIP

LogoEC

Новаторски проект на Eвропейския съюз в подкрепа на активно и здравословно стареене в информационното общество

Проектът “Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот” (SEACW) е финансиран по програмата на Европейската комисия за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (CIP ICT-PSP) и е адресиран към два основни приоритета на Европейското общество: активно и здравословно стареене и разпространение на информационните технологии и комуникации. Застаряването на населението и особено свързаният с него риск от изолация на възрастните хора имат огромни икономически и социални последствия. Те могат да се избегнат благодарение на възможностите, които предлагат информационните технологии в този Нов век на знанието: социални мрежи, участие, учене и обучение, нови възможности за работа и т.н.

Проектът SEACW ще създаде привлекателна и лесна за използване среда, която ще бъде пресечна точка на интереси, свързани с активния начин на живот и остаряването в добро здраве за всички граждани. Тя ще окуражи използването на нови технологични инструменти за тренировка и осигуряване на информация на социалните агенти, възрастните хора и широката публика, стремейки се към социално включване на възрастните хора, сътрудничество между хора от различни поколения и удължаване на живота в добро здраве. Екосистемата ще осигурява дигитална грамотност, ще съдържа специфични курсове и информация, основани на интернет технологии, мобилни приложения, социални мрежи и т.н.

Балансиран консорциум между малки и средни предприятия, университети и организации с нестопанска цел осигурява обмяната на знания и икономическата устойчивост на проекта. Девет партньори от 5 различни Европейски страни (България, Франция, Италия, Малта и Испания), водени от координатора, дружество за знания и услуги Alaid Knowledge and Service LTD (Spain, www.aliad.es) съставят консорциума: University Carlos III (Spain, www.uc3m.es), GIP EFTLV (France, www.gipeftlv.fr), Gruppo Sigla (Italy, www.grupposigla.it), E-SENIORS (France, www.e-seniors.asso.fr), Exor Group LTD (Malta, www.exorgroup.com), University of Vic (Spain, www.uvic.es), Институт по невробиология – Българска Академия на Науките (България, www.bio.bas.bg/neurobiology) и University of Technology of Troyes (France, www.utt.fr) .Той е подкрепен също от международни неправителствени организации и голям брой различни здравни и други специализирани организации и експерти.

Проектът започва на 11 февруари 2013 г. и ще продължи две години.

Повече информация може да бъде получена на seacw@aliad.es, www.bio.bas.bg/neurobiology или + 35929792364.
FEPS ‘2013
Европейската федерация на дружествата по физиологични науки-2013 

IUPS ‘ 2013

IUPS2013

 

 

 
2011
 

Х НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИОЛОГИЧНИ НАУКИ

Варна, 6-9 октомври 2011

 

Доклади от X Национален конгрес по физиология – гр.Варна 2011 SCRIPTA SCIENTIFICA MEDICA Volume 44(1) 2012

От 6 до 9 октомври 2011 година в курорта „Златни пясъци” край Варна се проведе Десетия национален конгрес по физиология, организиран от Българското Дружество по Физиологични Науки. В работата на конгреса, който традиционно се провежда на всеки четири години, взеха участие с доклади или постери 184 души. Основната част от тях бяха представители на клоновете на Дружеството в София, Плевен, Варна, Пловдив и Стара Загора, но имаше и участници от други страни (Русия, Германия, Италия, Словения).

Конгресът бе официално открит с приветствено слово от проф. д-р Анелия Клисарова – ректор на Варненския медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, под чиито патронаж се проведе и самия конгрес.

Работата на Десетия национален конгрес по физиологични науки протече в следните секции:

–         Сърдечно-съдови функции – две заседания

–         Сетивнодвигателна обработка на информацията – две заседания

–         Обработка на зрителната информация – едно заседание

–         Нервно-ендокринна регулация  – две заседания

–         Сърдечно-съдови, белодробни функции и метаболизъм при покой и при физическо натоварване – едно заседание

–         Обучение и преподаване по физиология  – едно заседание

Бяха изнесени 53 доклада и представени 45 постера.  Обсъжданията по представените научни съобщения ставаха както в рамките на съответните заседания и постерни сесии, така и извън тях в лични контакти между участниците, за което Местният организационен комитет с председател доц. д-р Негрин Негрев бе предоставил отлични условия на територията на хотел „Грифид Болеро”.

На 7 октомври от 18.30 ч. бе проведено отчетно-изборното събрание на   Българското Дружество по Физиологични Науки. Проф. д-р Александър Стойнев изнесе  отчетен доклад за работата на Дружеството през изтеклия четиригодишен период.

Бе избрано ново ръководство на Изпълнителния състав:

Лилия Витанова – председател проф.Стефан Костянев доц.Пламен Гатев проф.Христо Гагов
Валентина Григорова – заместник-председател проф.Негрин Негрев проф.Божидар Димитров гл.ас.д-р Петър Сомлев
доц.Петя Купенова проф.Рени Калфин доц.Юри Няголов

 

Избрана бе и нова контролно-ревизионна комисия в състав: Катерина Стамболиева, Галя Узунова и Елена Джамбазова.

Официално конгресът бе закрит на 8 септември в 16.30 ч. и приключи с обща снимка на участниците във вътрешния двор на хотел „Грифит-Болеро”.


 2010
 

 FEPS ‘2010

Европейската федерация на дружествата по физиологични науки – 2010
2009
 

FEPS ‘2009

Европейската федерация на дружествата по физиологични науки – 2009